Prawo farmaceutyczne - nowelizacja

W Dzienniku Ustaw z 22.05.2019r poz 959 opublikowano ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzają m.in. możliwości udziału policji lub straży granicznej podczas kontroli prowadzonej przez inspekcję, jeśli byłaby taka konieczność,

precyzują, komu i na jakich zasadach apteki ogólnodostępne mogą zbywać leki, również bezpłatnie.

Prawo farmaceutyczne - nowelizacja

(JB)