Podręcznik szczepień dla farmaceutów

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 24 lutego 2022r:

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (PTFarm) – członek Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP), we współpracy z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy oraz Koalicją na Rzecz Walki z Grypą w Polsce, podjęło się tłumaczenia przewodnika, opracowanego przez grupę ekspertów FIP Podręcznik szczepień dla farmaceutów. Procedury, aspekty bezpieczeństwa, zagrożenia i najczęściej zadawane pytania”.

Przewodnik zawiera usystematyzowane i najważniejsze informacje dla farmaceutów i pracowników aptek.

=> podręcznik do pobrania

(JB)