Pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące zasad wystawania i realizacji recept refundowanych dla ZHDK

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej udostępniono pismo:

=> Pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące zasad wystawania i realizacji recept refundowanych dla ZHDK

Pismo przypomina zasady realizacji w aptece recept wystawionych dla Zasłużonego Honorowego Krwiodawcy. Mówi również o tym, że w przypadku, gdy osoba wystawiająca receptę wpisze odpłatność "100%" lub "X" przy przepisanym leku to lek nie może być wydany ze zniżką.

(JB)