Opracowanie na stronie Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie rejestracji aptek w BDO do końca roku.

Na stronie Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej znajduje się opracowanie dotyczące rejestracji aptek w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) do 31 grudnia 2019r oraz - w drugiej części - informacja dotycząca opłat recyklingowych w 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami

=> opracowania Śląskiej OIA

(JB)