Ogólnopolski Dzień Aptekarza - 26 wrzesień

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w imieniu własnym oraz Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej składam wszystkim członkom BOIA najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z wykonywania zawodu oraz wszelkiej pomyślności.

Prezes ORA BOIA

mgr farm. Magdalena Baścik