Oftahist - OTC od 18.11.2019r

Decyzją Prezesa URPL zostaje zmieniona kategoria dostępności produktu leczniczego
Oftahist krople do oczu - z "Rp" na "OTC"  - od dnia 18 listopada 2019r.
=> pismo przewodnie
=> decyzja Prezesa URPL