Obwieszczenie MZ ograniczające ordynowanie i wydawanie szczepionek przeciw grypie dla 1 pacjenta do 1amp.strzyk.na 180 dni

17 września 2020r opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz.69:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

Fragment:

Na podstawie art. 37azg ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493) ogłasza się, co następuje: Od dnia 18 września 2020 r.:

1) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku od 9 r. ż. w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Fluarix Tetra albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra, w ilości nie więcej niż 1 ampułko-strzykawka na 180 dni.

(...)

=> pełny tekst obwieszczenia, zaierający listę szczepionek z dawkami i kodami

(JB)