Nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2023, poz.1938

W Dzienniku Ustaw z 20 września 2023r poz.1938 opublikowano:
=> Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
W załączniku:
w/w ustawa z zaznaczonymi kolorem niektórymi fragmentami
=> załącznik
(JB)