Nowelizacja rozp.w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Nowelizacja dotyczy elementów formalnych na dyplomie stwierdzającym uzyskanie tytułu specjalisty.

=> Dz.U. 28.10.2019r poz.2062

(JB)