Nowelizacja rozp.w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Nowelizacja zawiera nowe wzory formularzy:

- zgłoszenie podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego/wymagań zasadniczych wyrobu medycznego,

- protokół wstrzymania/wycofania,

- raport o pojętych działaniach zabezpieczjących,

- raport końcowy o zakończeniu procedury.

=> Dz.U. 30.10.2019r poz.2094

(JB)