Nowelizacja rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychptropowych, prekursorów kat.1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Nowelizacja zawiera nowy wzór zapotrzebowania na w/w środki i substancje.

=> Dz.U. 29.10.2019r poz.2078

(JB)