Nowelizacja rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychptropowych, prekursorów kat.1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Nowelizacja dotyczy m.in. sposobów zapisu ilości w/w środków i substancji na recepcie papierowej i elektronicznej.

=> Dz.U. 08.11.2019r poz.2165

(JB)