Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept - Dz.U.2023. poz.2372

2 listopada 2023r w Dzienniku Ustaw poz.2372 opublikowano
=> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Nowelizacja dotyczy m.in. recept papierowych oraz recept przepisywanych przez lekarzy weterynarii,
a także podawania na recepcie sposobu dawkowania i wielkości wydawanych w związku z tym opakowań.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(JB)