Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept Dz.U.2023 poz.1734

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
=> Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1734  z dnia 29 sierpnia 2023r 
Nowelizacja wprowadza dodatkowe uprawnienie "ZD" - leki bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.
Wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(JB)