Nowelizacja rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - dotyczy m.in. diagnostyki COVID w aptekach

21 stycznia 2022r w Dzienniku Ustaw poz.149 opublikowano

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zmiana m.in. dopuszcza apteki do wykonywania diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzania do systemu teleinformatycznego, (o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r o systemie informacji w ochronie zdrowia) informacji o wynikach testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz informacji o osobie, której dotyczy badanie diagnostyczne.

Część dotycząca aptek wchodzi w życie 27 stycznia 2022r

=> tekst rozporządzenia

(JB)