Nowe Rozp. Rady Ministrów z 19.04.2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W Dzienniku Ustaw z 19.04.2020r poz.697 opublikowano

==> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zastępuje ono wcześniejsze rozporządzenie z dnia 10.04.2020r.

W paragrafach 8 i 9 jest mowa o ograniczeniach w placówkach handlowych, również o obsługiwaniu seniorów w wyznaczonych godzinach ale od poniedziałku do piątku,

w paragrafie 12 - o zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne,

w paragrafie 18 - o zakrywaniu nosa i ust. - fragment:

"3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną."

==> Dz.U.2020 poz.697 - w/w rozporządzenie z zaznaczonymi przez nas kolorem niektórymi fragmentami

(JB)