Nowe rozp. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W dzienniku Ustaw z 10.04.2020r poz. 658 opublikowano:

==> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

które zastępuje rozporządzenie z 31.03.2020r z późniejszymi zmianami.

(JB)