NIA - wykaz uczelni, w których można odbyć szkolenia praktyczne uprawniające do wykonywania szczepień p/COVID-19 w listopadzie i grudniu