NIA - Wyjaśnienia i zestawiania dotyczące możliwych informacji przekazywanych przez PLMVO do systemów użytkowanych przez apteki ogólnodostępne, szpitalne oraz hurtownie farmaceutyczne

Na stronie internetowej Fundacji KOWAL – https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/jakie-informacje-po-zeskanowaniu-leku-wysyla-plmvs/ zostały zamieszczone wyjaśnienia i zestawiania dotyczące możliwych informacji przekazywanych przez PLMVO do systemów użytkowanych przez apteki ogólnodostępne, szpitalne oraz hurtownie farmaceutyczne.

W zależności od etapu skanowania oraz zawartości przekazywane informacje zostały podzielone na:

Status – informuje o statusie paczki w systemie (Załączona tabela zawiera informacje o sposobie postępowania). Wyświetlany jest na etapie weryfikacji paczki.

Komunikat – dotyczy kwestii technicznego administrowania kontem w systemie PLMVS (Załączona tabela zawiera informacje o sposobie postępowania).

Alert – informuje o niezgodności zeskanowanych danych z informacjami zawartymi w PLMVS (Sposób postępowania w przypadku wystąpienia alertu znajduje się w przewodniku GIF – https://www.gov.pl/web/gif/elektroniczne-raportowanie-do-plmvo).

=> cały komunikat NIA oraz przewodnik zarządzania alertami

(JB)