NIA - stanowisko w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli i szkół