NIA - serwis "Farmaceuci dla Ukrainy"

NIA uruchomiła stronę internetową, której celem jest wsparcie humanitarne obywateli Ukrainy, w tym również farmaceutów.

Strona internetowa działa pod adresem: farmaceucidlaukrainy.pl i stanowi źródło aktualnych informacji o prowadzonych na rzecz obywateli Ukrainy wielokierunkowych form wsparcia, w tym m.in. zweryfikowane zbiórki finansowe i niematerialne. W serwisie dostępne będą także informacje dotyczące bazy noclegowej i ofert pracy, również  poza sektorem ochrony zdrowia oraz wystawianie i realizacja recept dla ukraińskich pacjentów.

Szczegóły