NIA - Ruszyły nabory aptek chcących przystąpić do Narodowego Programu Szczepień

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 16 czerwca 2021r:

Od 15 czerwca br. Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęły nabory aptek, które chcą wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień.

W ramach programu, farmaceuci posiadający odpowiednie uprawnienia i pracujący w zakwalifikowanych aptekach będą wykonywać szczepienia pacjentów przeciw COVID-19. Aplikację można złożyć elektronicznie.

Wymogi dla aptek

Aby apteka została zakwalifikowana do programu musi spełnić kilka podstawowych warunków:

- posiada w Rejestrze Aptek status aktywna;

- jest podłączona do Systemu P1, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), oraz zadeklaruje używanie systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji;

- spełnia wszystkie wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniach w sprawach wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki oraz szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki;

- prześle formularz zgłoszeniowy do programu łącznie z załącznikami.

=> cały tekst komunikatu

(JB)