NIA - poradnik prawny dotyczący stosowania w aptece przepisów RODO – „Poradnik prawny – RODO w Aptece”.

komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 19 maja 2021r

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że od dnia 25 maja 2018 r. apteki obowiązane są do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”.

W tym celu Naczelna Izba Aptekarska przygotowała specjalny poradnik prawny dotyczący stosowania w aptece przepisów RODO => „Poradnik prawny – RODO w Aptece”

(JB)