NIA o sprzedaży w aptekach testów na obecność wirusa SARS-CoV-2

Naczelna Izba Aptekarska - komunikat z 12 marca 2021r:

Fragment:

w aptekach mogą być sprzedawane jedynie testy do diagnostyki in vitro, które zostały wprowadzone do obrotu jako wyroby do samokontroli i posiadają certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (zweryfikowane przez niezależną instytucję).

Testy do samokontroli powinny zawierać wyraźne sformułowanie o przeznaczeniu do samokontroli oraz posiadać przy znaku CE numer jednostki notyfikowanej, która certyfikowała ten test.

=> cały komunikat

(JB)