NIA o realizacji recept z poza Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 25 lutego 2022r:

W związku z sytuacją jaka ma miejsce na Ukrainie i możliwością pojawienia się dużej liczby obywateli Ukrainy w Polsce, chcemy przypomnieć, iż apteka ogólnodostępna jest uprawniona, a nawet ma obowiązek realizacji recept wystawionych w innych krajach aniżeli kraje UE. Zakres danych jakie winny znaleźć się na takiej recepty opisuje § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2021r.

=> szczegóły

(JB)