NIA - nowa informacja o naborach na kursy aktualnie prowadzone przez NIA

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 11 sierpnia 2021r:

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY UPRAWNIAJĄCY DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 DLA FARMACEUTÓW.

UWAGA: ZMIANA FORMY ZGŁOSZENIA:

- Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w formularzu zgłoszeniowym,

- Termin szkolenia – najbliższe szkolenie teoretyczne odbędzie się w dniach 6 – 12 września 2021r. Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej. Odnośnik do szkolenia zostanie Państwu przesłany po 23 sierpnia 2021 r.– prośba o monitorowanie skrzynek mailowych.

- Część praktyczna – po ukończeniu części teoretycznej kursu należy zarejestrować się na część praktyczną. Lista uczelni prowadzących kursy praktyczne będzie opublikowana przez CMKP w pod koniec sierpnia.

Informujemy, że w najbliższych szkoleniach praktycznych będą mogły również uczestniczyć osoby, które mają ukończoną część teoretyczną z wykonywania szczepień, a nie ukończyły części praktycznej. Lista uczelni prowadzących kursy praktyczne będzie opublikowana przez CMKP w sierpniu.

=> szczegóły

(JB)