NFZ w sprawie przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w systemie informatycznym NFZ wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na podpisanie przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub ePUAP oraz przekazanie do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej.

W związku z powyższym ZALECA SIĘ stosowanie powyższej możliwości w celu przekazywania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia uzgodnionego zestawienia zbiorczego stanowiącego podstawę refundacji.

Pytania w sprawie należy kierować za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z którym apteka/punkt apteczny ma podpisaną umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

=> pismo NFZ

(JB)