NFZ - w sprawie pełnienia dyżurów finansowanych ze środków NFZ