NFZ publikuje korektę do wersji 2.6 - m.in.dodano identyfikator nowej grupy zawodowej wystawiającej recepty i wynika z nadania farmaceutom uprawnienia do wystawiania recept refundowanych.

=> W związku z wprowadzoną zmianą do schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu LEK 2.6 Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje korektę do wersji 2. 6.

Zmiana budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę dotyczy recepty, która została wystawiona w postaci elektronicznej. Dodano identyfikator nowej grupy zawodowej wystawiającej recepty i wynika z nadania farmaceutom uprawnienia do wystawiania recept refundowanych.

(JB)