NFZ - nowy wzór karty EKUZ dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z 02.11.2020r - fragment:

31 grudnia 2020 r. (koniec okresu przejściowego) zmienią się zasady wydawania dokumentów unijnych oraz wzór EKUZ dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii. Do tego momentu będą obowiązywać dotychczasowe uprawniania, które wynikają z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. uprawnienia będą przysługiwać jedynie osobom, do których zastosowanie będzie miała umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zjednoczone Królestwo wprowadziło rozwiązania, które pomogą uniknąć wątpliwości związanych z tym, czy osoba posiadająca dokument wydany w Wielkiej Brytanii ma nadal prawo do świadczeń.

=> cały komunikat zawierający szczegóły

Jest to stan prawny na 30.10.2020 r. Informacje te będą aktualizowane w wyniku ewentualnych zmian.

(JB)