NFZ - Nowa numeracja wyrobów medycznych według kodów

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 stycznia 2024r
przypomina , że od 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające w sprawie wykazu wyrobów medycznych , które wprowadziło nową numerację wyrobów według kodów, a nie jak dotychczas liczb porządkowych.
=> pełny tekst komunikatu NFZ
W rozporządzeniu dodano również nowe wyroby medyczne, zaś w przypadku niektórych wyrobów zmieniono limity finansowania oraz udział pacjenta w tym limicie (m.in. protez, ortez, wyrobów chłonnych i sprzętu stomijnego).
(JB)