NFZ - Kraków o szczepieniach przeciw grypie farmaceutów i techników farmaceutycznych

Komunikat dla aptek z terenu działania Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie:

Komunikat dla farmaceutów i techników farmaceutycznych z 28-08-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia będą zawierane umowy z podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą na przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń w tych podmiotach oraz farmaceutom i technikom farmaceutycznym wykonującym zawód medyczny w aptece lub punkcie aptecznym.

Szczepienia będą wykonywane nieodpłatnie w podmiotach leczniczych, których wykaz będzie publikowany na stronie internetowej naszego Oddziału i na bieżąco aktualizowany.

=> cały tekst komunikatu Małopolskiego NFZ

(JB)