NFZ - komunikat w sprawie zleceń na wyroby medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia - 06.12.2019r -

Komunikat nr 71/2019 w sprawie zmian w sposobie wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od dnia 1 stycznia 2020 r.

Fragmenty:

(...)od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wypisywania i realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz nowy wzór zlecenia.

(...)

W związku z nowym systemem zmianie ulegnie także sposób potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych, będą weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych na etapie wystawiania zlecenia przez osobę uprawnioną (np. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta). Nie będzie zatem konieczności potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

(...)

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostaną na dotychczasowych zasadach wystawione lub wystawione i potwierdzone będą odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

=> cały komunikat 71/2019

(JB)