NFZ - Komunikat dla aptek i punktów aptecznych o udzielaniu pełnomocnictw do podpisania zestawień refundacyjnych w imieniu kierownika

Komunikat nr 68/2019 dla aptek i punktów aptecznych w sprawie udzielania pełnomocnictw do podpisania zestawień refundacyjnych w imieniu kierownika.

Fragment:

W celu podpisania zestawienia refundacyjnego za kierownika apteki/punktu aptecznego, w przypadku jego nieobecności trwającej do 30 dni, należy wypisać pisemne upoważnienie, którego wzór udostępniamy w załączeniu. W upoważnieniu należy obligatoryjnie uzupełnić nr PWZ farmaceuty (w przypadku apteki) lub nr dyplomu technika (w przypadku punktu aptecznego) oraz okres obwiązywania upoważnienia (nie dłuższy niż 30 dni). Egzemplarz upoważnienia należy przekazać do NFZ przed lub najlepiej razem ze składanym zestawieniem refundacyjnym.(...)

Cały komunikat => Komunikat 68/2019

Załączniki do komunikatu zawierają wzory dokumentów do podpisania:

=> wzór upoważnienia

=> przetwarzanie danych

=> odpowiedzialność karna

=> wzór podpisu 

=> spełnienie warunków

(JB)