NFZ Katowice - przekazywanie w komunikacie SWIAD informacji o weryfikacji uprawnienia pacjenta