NFZ - informacja dla pacjenta o e-recepcie

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia Katowice

w komunikacie z dnia 31.10.2019r

znajduje się wzór informacji dla pacjenta dotyczącej e-recepty.

Informacja ma być umieszczona w aptece w widocznym dla pacjenta miejscu.

Informacja dla pacjenta

(JB)