NFZ - dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania w sprawie zleceń na wyroby medyczne

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 kwietnia 2022r:

informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. udostępniona zostanie funkcjonalność umożliwiająca wystawienie i realizację zlecenia na wyroby medyczne osobom uprawnionym na mocy ustawy specjalnej (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) z późn. zm.)

Identyfikacja pacjenta odbywa się na podstawie numeru PESEL albo innego typu identyfikatora możliwego do wybrania w systemie.

=> pełny tekst komunikatu

(JB)