NFZ - bezpłatne leki - komunikat dotyczący realizacji recept

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 września 2023r

=> Bezpłatne leki. Ważny komunikat dotyczący realizacji recept

Fragmenty:

W związku wejściem w życie przepisów rozszerzających program bezpłatnych leków [1] oraz nową listą leków refundowanych, która obowiązuje od 1 września 2023 r., informujemy o możliwości wystawiania recept refundowanych z symbolem:

S – osobom powyżej 65 roku życia

DZ – dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

w przypadku, gdy inna recepta wystawiona przed 1 września 2023 r., nie została jeszcze w całości zrealizowana, a pacjent [2] zyskał od tego dnia prawo do bezpłatnych leków.

Wystawienie takiej recepty gwarantuje realizację nabytego prawa pacjenta do leku z listy leków 65+ albo 18-, bez konieczności dopłaty w aptece, w której recepta zostanie zrealizowana.

Przypominamy, że pacjent może otrzymać lek bezpłatnie, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

1. lek znajduje się w wykazie „18-” albo w wykazie „65+” (...)

2. pacjent nie ukończył 18 lat albo ukończył 65 lat (...)

3. lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją (...)

4. receptę wystawił lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisania na recepcie bezpłatnych leków dla pacjenta poniżej 18. roku życia albo powyżej 65. roku życia.

5. na recepcie w rubryce „kod uprawnień dodatkowych pacjenta”, lekarz wpisze „DZ” w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia albo „S” w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

(JB)