Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia:

Z uwagi na sygnały kierowane przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń, Prezes NFZ podjął decyzję o wznowieniu postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach. Kontrole mają ruszyć w ostatnim tygodniu lipca.

Szczegóły:

=> Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole

(JB)