MZ - zmiana terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów – do 14 sierpnia 2020r

Komunikat Ministerstwa Zdrowia:

=> Komunikat ws. zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów – do dnia 14 sierpnia 2020 r.

29.07.2020

 Działając na podstawie art. 107p ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i poz. 322), Minister Zdrowia wydłuża do dnia 14 sierpnia 2020r termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF), który ma odbyć się w sesji jesiennej 2020 r.

Ponadto uprzejmie informuję, że ze względu na obecnie panujący stan epidemii oraz fakt, iż termin PESF w sesji wiosennej 2020 r. jest przewidziany po upływie terminu składania zgłoszeń na egzamin w sesji jesiennej 2020 r., wnioski farmaceutów przystępujących do PESF w sesji wiosennej 2020 r., którzy złożą również wnioski o przystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r., a zdadzą PESF w sesji wiosennej 2020 r., zostaną potraktowane jako wnioski niezłożone w zakresie zdanych części PESF. W takim przypadku Centrum Egzaminów Medycznych dokona z urzędu (bez konieczności występowania z podaniem) uiszczonej opłaty egzaminacyjnej, odpowiednio: w pełnej wysokości, jeśli farmaceuta zda cały PESF; częściowo, jeśli farmaceuta, który przystępował do całości PESF zda tylko jedną jego część, a pozostałą będzie składał w sesji jesiennej 2020r.

(JB)