MZ o zmianach w 2020r dotyczących zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się informacja

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Fragmenty:

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

(...) informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia, zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1555).

=> cały tekst informacji

(JB)