MZ - nowe schematy dawkowania w receptach rocznych od 01.08.2024r

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z 25 czerwca 2024r
=> Nowe schematy dawkowania w receptach rocznych od 1 sierpnia 2024 r.
Fragmenty:
Od 1 sierpnia 2024 r. system P1 wymagać będzie wprowadzenia informacji o okresie stosowania i ilości leku do podania przy wystawianiu recept rocznych.
Rozszerzenie dawkowania będzie polegało na wskazaniu na recepcie informacji o:
- okresie stosowania leku; ilości i jednostce dawki (leku);
- częstotliwości podania;
- liczbie opakowań;
- opcjonalnie: szczegółowych informacji o stosowaniu dla pacjenta.
Więcej szczegółów:
=> Komunikat nr V Ministra Zdrowia dot. schematów dawkowania w receptach rocznych
(JB)