MZ - możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej

Komunikat Ministra Zdrowia z 26 stycznia 2022r

w związku z dopuszczeniem od dnia 27 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej

określa warunki, jakie musi spełniać apteka, w której mogłyby być przeprowadzane takie testy.

=> tekst komunikatu

Fragmenty:

Minister Zdrowia informuje, że testy te mogą być przeprowadzane w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej w aptece określonych w ustawie – Prawo farmaceutyczne2, tj. przy zagwarantowaniu:

-bezpieczeństwa osobom wykonującym testy, osobom, którym są wykonywane testy, osobom korzystającym z innych usług apteki (nabywanie leków, szczepienia), personelowi apteki;

- wymogów umożliwiających niezakłócone i bezpieczne wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki

- wymogów umożliwiających niezakłócone i bezpieczne wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki; odpowiedniego wyposażenia pokoju opieki farmaceutycznej lub pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego apteki (...)

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, w którym farmaceuta ma wykonywać testy antygenowe przeciw COVID-19 powinien złożyć oświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia(...)

(JB)