MZ - Komunikat ws. realizacji e-recept w sytuacji niezgodności danych zawartych w jej warstwie graficznej i technicznej

Ze strony Ministerstwa Zdrowia 30.12.2019r:

Komunikat ws. realizacji e-recept w sytuacji niezgodności danych zawartych w jej warstwie graficznej i technicznej

Informujemy, że niezgodność danych zawartych w warstwie graficznej

e-recepty z danymi zawartymi w jej warstwie technicznej – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych wymaganych przepisami elementównie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty. W sytuacji niezgodności pomiędzy ww. danymi można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika z danych wskazanych w części technicznej e-recepty.

pełny komunikat Ministerstwa Zdrowia

(JB)