MZ - Komunikat w sprawie wznowienia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów

Na stronie Ministerstwa Zdrowia:

=> Komunikat w sprawie wznowienia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów

09.07.2020

Na podstawie art. 107w ust. 2c ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i poz. 322), od dnia 1 września 2020 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej 2020 r. Dyrektor CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustali nowe terminy PESF oraz poinformuje o nich osoby, które miały przystąpić do odwołanego PESF, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowych terminach PESF zostanie zamieszczona na stronie internetowej CEM.

(JB)