MZ - Komunikat w sprawie stosowania art. 86 ust. 8a Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021, poz. 974, z późn.zm.)

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z 16 lipca 2021r:

dotyczy aptek ogólnodostępnych, w których mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne.

=> tekst komunikatu

(JB)