MZ - Komunikat w sprawie dostępności do produktów leczniczych: Arechin i Plaquenil

Komunikat w sprawie dostępności do produktów leczniczych: Arechin i Plaquenil

31.08.2020

Minister Zdrowia ogłasza, że od 1 września 2020 r. znosi się ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych, zawierających chlorochinę albo hydroksychlorochinę, na jednego pacjenta określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 28).

=> cały tekst komunikatu Ministerstwa Zdrowia

(JB)