MZ - komunikat uaktualniający i zastępujący niektóre wcześniejsze komunikaty w sprawie leków dostępnych w programie „Leki 75+”

=> link do komunikatu

Fragmenty:

od 1 lipca 2020 r. bezpłatne zaopatrzenie w omawiane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:

1. lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub

b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2. lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub

b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Warunkiem możliwości wystawienia recepty na zasadach obowiązujących od 1 lipca 2020 r., tj. przez podmioty wymienione w dwu powyższych punktach, jest wystawienie recepty wyłącznie w postaci elektronicznej.

(JB)