MZ do NFZ w sprawie przyśpieszenia wypłaty refundacji

Pismo z Ministerstwa Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie możliwości wcześniejszego wypłacenia m.in.aptekom refundacji.

=> pismo MZ do NFZ

(JB)