Ministerstwo Zdrowia w sprawie oznaczania na e-recepcie ważności 365 dni

Informacja Ministerstwa Zdrowia z 28.01.2020r:

Oznaczanie na e-recepcie ważności 365 dni

Informujemy, że wskazanie przez osobę uprawnioną 365-dniowej ważności e-recepty, przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na niej innych elementów, umożliwia realizację e-recepty w ww. czasie, nawet jeżeli ww. oznaczenie widnieje jedynie w jednej z warstw e-recepty, np. tylko w jej warstwie technicznej.

=> Ministerstwo Zdrowia w sprawie oznaczania na e-recepcie ważności 365 dni

(JB)